Det finns många viktiga förmågor vi lär oss genom livet och som vi innerst inne hoppas aldrig ska behövas. En sådan färdighet är HLR, eller hjärt-lungräddning. Denna färdighet kan vara skillnaden mellan liv och död då hjärt-lungräddning ska påbörjas så snart som möjligt efter ett plötsligt hjärtstopp. Inom barn- och ungdomsverksamhet ska ledarna, enligt lag, ha gått en utbildning i första hjälpen samt HLR.

Eftersom alla föreningar enligt lag ska ha tillräckligt många personer som kan hantera allvarliga skador och hjärtstillestånd så är det oerhört viktigt med utbildning. Det finns ett stort utbud av företag som kan bokas av föreningen för att hålla utbildning i Hjärt-lungräddning och första hjälpen. Utbildningens längd varierar från några timmar till, som mest, en halvdag. Du kan hitta mer information om det på nätet.

Hjärtstopp hos barn och unga är tack och lov mycket ovanligt. Men det är ändå viktigt att du som ledare, eller åskådare, faktiskt vet vad som ska göras om olyckan är framme. Ett snabbt ingripande innebär mycket större chanser för överlevnad hos den som skadats. Hos vuxna beror hjärtstopp oftast på hjärtinfarkt medan det hos barn oftast har andningsrelaterade orsaker som exempelvis vid drunkningstillbud. Andra tillfällen då hjärtstopp kan uppkomma är vid exempelvis trafikolyckor och allvarliga astmaanfall. Eftersom hjärtstoppet hos barn många gånger beror på problem med andningen, och inte en skada på hjärtat, så är en snabbt startad HLR av allra största vikt.

Även om föreningen har en hjärtstartare är det viktigt att dess ledare har utbildning i hjärt-lungräddning eftersom denna ska påbörjas i väntan på att hjärtstartaren kommer till platsen. Det finns också en fara i att enbart lita till tekniken eftersom denna, trots gedigna kontroller, faktiskt kan fallera av någon anledning. Träning innebär också att personer som är närvarande vid hjärtstoppet faktiskt kan behålla lugnet och även förmedla detta till andra närvarande, någonting som i många fall också är mycket viktigt.